Lipcowa lokata inwestycyjna od BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczął XV subskrypcję lokaty inwestycyjnej, która umożliwia wypracowanie zysku w wysokości do 5,4 proc. w skali 2 lat, w  przypadku wzrostu WIBOR 3M. Oferta jest dostępna do 25 lipca 2017 roku.

Nowa propozycja to dwuletnia lokata, której oprocentowanie jest uzależnione od wzrostu stawki referencyjnej WIBOR 3M, tj. stawki oprocentowania po jakiej instytucje finansowe są gotowe pożyczyć sobie wzajemnie pieniądze na 3-miesięczny okres. Zysk z lokaty będzie można uzyskać, jeżeli wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M z 24 lipca 2019 r. będzie wyższa o co najmniej 50 punktów bazowych od stawki WIBOR 3M z 26 lipca 2017 r. Zysk klienta w tym wypadku może wynieść do 5,40 proc. w skali 2 lat (2,70 proc. w skali roku).

– Wszyscy klienci oczekujący stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej gwarancji kapitału na dzień zakończenia okresu lokacyjnego, mogą zainteresować się naszym produktem. Wysokość stawki referencyjnej WIBOR 3M jest uzależniona m.in. od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, a nad prawidłowym przebiegiem fixingu stawek referencyjnych WIBOR czuwa Giełda Papierów Wartościowych – GPW Benchmark S.A. W obliczu rosnącej inflacji oraz wyraźnej poprawy wskaźników makroekonomicznych w ostatnich miesiącach, coraz powszechniejsze staje się oczekiwanie podwyżek stóp procentowych w 2018 r., co powinno przełożyć się na osiągnięcie zamierzonego wyniku z lokaty – powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Otworzenie lokaty nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, nie mniej Bank zastrzega sobie prawo do pobrania należności w przypadku jej zerwania przed terminem 26 stycznia 2019 roku.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł. Oferta Banku dostępna jest w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.bgzbnpparibas.pl .

Źródło :  BGŻ