deutsche bank

Artykuł oznaczony tagiem: "deutsche bank"

Deutsche Bank prowadzi subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty. Wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Produkt o 12-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Złoty w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 30 marca 2015.

Deutsche Bank oferuje premię w wysokości od 50 zł do 20 tys. zł Klientom, którzy zainwestują swój kapitał w jednostki funduszy inwestycyjnych. Bank nie pobiera opłat wstępnych za zakup jednostek. Promocja obejmuje fundusze aż 17 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank.

W nowej promocji banku można otrzymać zwrot poniesionych kosztów inspekcji nieruchomości.

Deutsche Bank wprowadza nowe pakiety inwestycyjne, na które składają się lokaty bankowe w połączeniu z funduszami inwestycyjnymi.