nbp

Artykuł oznaczony tagiem: "nbp"

Wraz z prezentacją nowego banknotu o nominale 200zł ( wprowadzenie nowych zabezpieczeń ), Narodowy Bank Polski poinformował o rozpoczęciu prac nad banknotem 500zł.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowe stopy procentowe. Na środowym posiedzeniu zdecydowano, iż stopa referencyjna NBP będzie nadal wynosić 1,5 procenta w skali roku.

Stopy procentowe NBP zostały obniżone przez Radę Polityki Pieniężnej o 0,50pkt proc.