wig20

Artykuł oznaczony tagiem: "wig20"

W Banku BGŻ trwa kolejna subskrypcja lokaty inwestycyjnej. Daje ona szansę na zysk w wysokości 9 proc. w skali 24 miesięcy. Zysk z lokaty uzależniony jest od zachowania się indeksu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – WIG20.

Od 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych wprowadza zmiany w swoich indeksach.